Drobečková navigace

Úvodní stránka > Ze života v obci 2012/2013 smazat > leden

leden

Ivaňský Novoroční výšlap 2012

Novoroční výšlap. Tato akce se stává hezkou tradicí, kterou se loučíme se starým rokem a

společně vstupujeme do toho nadcházejícího. Také letos 1.1.2012 se kolem půl druhé odpoledne sešla před Obecním úřadem početná skupina našich spoluobčanů,aby si navzájem popřáli všechno dobré a touto malou vycházkou přivítali nový rok. Proti loňské mrazivé a zasněžené krajině čekala letos všechny účastníky procházka spíše podzimního charakteru. Nepřízeň počasí vedla organizátory akce ke změně předem naplánované trasy. Ta měla původně kopírovat loňský ročník, ale z důvodu rozbředlých polních cest kolem remízky byla nakonec zvolena alternativní trasa.Letošní výšlap tak vedl po zpevněných cestách v obci, poté se odbočilo na polní cestu směrem na Tovačov, ze které se pokra čovalo po hraničkách k sýpce a odtud po asfaltce přes parčík u hřbitova na místní hřiště. Po celou dobu letošního výšlapu panovala mezi všemi výborná nálada. Tu si mnozí ještě vylepšovali
podáváním zaručeného povzbuzovadla, kterým bezesporu je dobrá slivovice. V cíli
pochodu pak na všechny ještě čekala zasloužená odměna ve formě horkého čaje,grogu a něčeho dobrého na zub. Kdo chtěl, mohl si opéct připravenou klobásu a zároveň se také ohřát u jednoho z hořících ohňů.

Zakončení výšlapu na hřišti se ukázalo jako velmi dobré řešení a to hned z několika důvodů. Předně tam mohlo a také přišlo více lidí, kteří by se z nejrůznějších důvodů až na střelnici nedostali. To, že hřiště je v podstatě součástí obce umožnilo také posunout  odpálení novoročního ohňostroje na pozdější dobu, až se více zešeří a tím poskytnout přihlížejícím větší zážitek z této podívané. V neposlední řadě je již na hřišti zázemí s fungujícími toaletami, čehož mnozí s povděkem využili.

Samotnou novoroční vycházku v nelehkých podmínkách absolvovalo asi padesát náležitě
zocelených účastníků a na hřišti se nás pak sešlo něco kolem osmdesáti.Nejstarším účastníkem celé akce stejně jako vloni byla paní Helena Hudcová a nejmladším Radek Vašut, který všechno pozoroval zatím jen z kočárku. Ovšem mezi těmi, kdo byl přímo na samotném pochodu to bylo trochu jinak. Tam věkovou hranici otevírala tříletá Viktorie Smolková a opačnou stranu pak opanovala o téměř sedmdesát let starší paní Anna Milerová. Dlužno však podotknout, že věk v tomto případě nehrál až tak významnou roli. Celá akce se stejně jako loni
vydařila a proběhla v pohodě ke všeobecné spokojenosti všech přítomných. Věříme, že všichni odcházeli domů v dobré náladě a s náležitou dávkou optimismu do nového roku. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na zajištění této akce podíleli a těšit se, že se opět společně všichni a ve zdraví setkáme na dalším ročníku.

Tříkrálová sbírka 2012

V letošním roce se naše obec poprvé připojila k akci „Tříkrálová sbírka“. Tuto sbírku organizuje Charita ČR.

Vlastní sbírka u nás v Ivani probíhala v sobotu 7.1. 2012 od 1300hod.  Po koledě chodily dvě skupinky. První z nich vedl - František Lízal a jako tři králové byli Pavlíček Cetkovský (Baltazar),
Barunka Smolková (Melichar) a Kačka Lehká (Kašpar). Druhou skupinu vedla - paní Barbora Kocmanová a Hana Cetkovská a tři krále představovaly Verunka Kocmanová (Baltazar), Marjánka Kocmanová (Melichar) a Petruška Cetkovská (Kašpar).Společnými silami se jim podařilo vykoledovat pro potřeby charity bezmála 11.000,-Kč. Mimo peněz na dobročinné účely byli mnohdy ještě obdarováni nějakou tou sladkostí, za kterou ještě jednou všem štědrým dodatečně děkují. Mně nezbývá, než abych jménem svým, charity a všech, kterým bude sbírka ku pomoci, poděkoval každému, kdo se podílel na uskutečnění této akce. Především však těm,
kteří neváhali přispět do sbírky, mnohdy i přes vlastní finanční problémy a podpořit tak tuto bohulibou činnost.17. 6. Adolf

Zítra: Milan

Rozhlas

Pokud jste neslyšeli dnešní rozhlas hlášení na telefonu: 799 990 031

Indiánské odp.2019

2019-plakát1.jpg


Seznam lékařů

NavstevaLekare.cz Logo.jpg

 

planujvylety.cz

Obec Ivaň