Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška č. 8/1999 - O vytvoření a použití účelových prostředků
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4

8.5.1999

Vyhláška č. 12/2002 - Řád veřejného pohřebiště
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

15.7.2002

Vyhláška č. 1/2003 - O místních poplatcích
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5

1.1.2004

Vyhláška č. 1/2004 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4

1.1.2005

Obecně závazná vyhláška obce IVAŇ č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce IVAŇ 1.1.2008

Obecně závazná vyhláška obce Ivaň č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

1.1.2008