Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Znak a vlajka

Znak a vlajka 

Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky obce Ivaň (o.Prostějov)

V nejstarších   dobách  patřila  část  Ivaně k tovačovskému  zeměpanskému  zboží  a  část byla  samostatným statkem, jehož držitelé se často střídali (po vsi se psali i členové domácího vladyckého   rodu,   připomínaní   vletech   1359-1479). V r. 1479   spojil   vesnici   v rámci   tovačovského   panství   Ctibor Tovačovský   z Cimburka,    náležela   tam   pak   až   do   zrušení patrimoniálního zřízení v r.1848.

V r. 1653,  za vlády  hrabat ze  Salmu  a Neuburgu,   vznikl   nejstarší   obecní   typář   s motivem   rozsévače v pečetním poli. Vlevo od něj je zobrazeno několik klasů (?), vpravo pytel (?) na němž stojí pták s dlouhým krkem (zřejmě čáp), nahoře dva skřivánci, opis kapitálou PECZET. EVAN. 1653. (MZA Brno, prac.Kunštát, D7, sign.M 704-0., pečeť popisuje - ovšem s nepřesným letopočtem v opise - také F.V.Peřinka, VM-Kojetský okres, Brno 1930, s.70).

Autor návrhu znaku a vlajky Ivaně převzal z obecní pečeti figuru čápa, hlavní pečetní scéna je symbolizována motivem obilného klasu a zelenou barvou. Červená barva a zlatý tlapatý kříž náleží připomínce doby vzniku pečetidla (obojí přeneseno z erbu tovačovských hrabat Salm-Neuburgů). Z předkládaného návrhu znaku vychází i zjednodušený návrh obecní vlajky, vypracovaný v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Miroslav J.V.Pavlů
heraldik 

Návrh blasonu znaku a vlajky obce IVAN (o.Prostějov)

ZNAK

V zeleno-červeně polceném štítě kráčející stříbrný čáp se zlatou zbrojí, provázený vpravo vztyčeným zlatým obilným klasem, vlevo zlatým tlapatým křížem.

znak obce

VLAJKA

List tvoří čtyři svislé pruhy, bílý,  zelený,  červený, bílý v poměru  1:1:1:1, uprostřed vztyčený žlutý obilný klas. Poměr šířky k délce listuje 2:3.

vlajka